Този сайт принадлежи на компанията „Севекс Фарма“ ООД.

„Севекс Фарма“ ООД, която е изцяло отговорна за съдържанието на сайта. Сайтът е насочен към физически и юридически лица от България и страните от Европейския съюз.

Последна актуализация: 10.2019г.

Условия за ползване

С достъпа и актуализирането на уеб сайта, се приемат следните условия за ползване:

Цялото съдържание на този уеб сайт се контролира от „Севекс Фарма“ ООД и е защитено от международния закон за авторското право. Можете да изтеглите съдържанието само за лична употреба и за нетърговски цели, но не и за изменение или допълнително възпроизвеждане на съдържанието. В противен случай, съдържанието на интернет сайта е забранено за копиране или използване на други методи.

Фирмата дистрибутор – “Севекс Фарма“ООД е отговорна за подобряването на този сайт, актуализирането и превода на подходящ език на информацията и съдържанието, съобразно българското законодателство.

„Севекс Фарма“ООД е отговорна за активирането на кампании и промоции за продукта, както и за активности в социалните медии.

Този сайт може да съдържа връзки или препратки към други сайтове. Всички линкове към други сайтове се предоставят за удобство на потребителите на този уеб сайт. Търговски марки, марки за услуги, търговски наименования, търговски адрес и продукти в този уеб сайт са защитени в България. Използването, на които и да е от тях, е невъзможно без предварителното писмено разрешение на собствениците, с изключение на идентификация на продукти или услуги на компанията.

Всяка лична информация в електронни съобщения до този интернет сайт е защитена от правила за поверителност на Internet.

Условия за поверителност: Поверителна информация / Лични данни:

Предоставянето на лична информация и данни, във връзка с възможността на потребителите да се възползват от определени функции (например: отговор на запитване, абониране за бюлетин, съвети) или за участие в определена дейност (например промоции), „Севекс Фарма“ ООД запазва правото да съхранява тази информация, като спазва условията за конфиденциалност.